Weet je het nog? Met z’n tienen rond een kring van negen stoelen dansen tot de muziek stopt en dan vliegensvlug naar een vrije stoel duiken. Oh my, de euforie als je een stoel wist te bemachtigen! En de diepe teleurstelling als je te laat was. Geen stoel betekende dat je aan de kant moest gaan zitten. Voor jou was het spel voorbij. Tegenwoordig doet niemand meer de stoelendans. Toch speelt zich binnenkort op de werkvloer van Veiligheidsregio’s iets vergelijkbaars af, al gaat het dan gelukkig wel om een stoelendans met genoeg stoelen voor iedereen. Medio volgend jaar, op 1 juli 2023, gaat namelijk de nieuwe Omgevingswet in. En die heeft nogal forse gevolgen voor de rollen en taken binnen de Veiligheidsregio’s.

Een voorbeeld.

Vanaf 1 juli 2023 verandert de wet van strikte regelgeving naar regelgeving met afwegingsruimte. Elke gemeente mag dan zelf – binnen een bepaalde marge – afwegingen maken voor wat betreft geluid, geur en trillingen in een bepaalde omgeving. De veiligheidsregio moet op die manier samen met belanghebbenden tot de gewenste leefomgeving komen. Voor werknemers betekent dit dat het zwaartepunt van hun werk verandert. Ze hebben een bredere blik nodig om verder te kijken dan hun eigen expertise en het aloude handhaven verandert in adviseren en samenwerken. Met andere woorden: ze moeten de dialoog aangaan om te achterhalen wat de belanghebbenden willen en wat er kan.

Dat betekent dat medewerkers andere rollen krijgen.

Maar dat is nog maar het begin. Vervolgens moet intern duidelijk gemaakt worden welke eisen verbonden zijn aan welke rollen. Daarnaast wil je je mensen stimuleren om over hun loopbaan na te denken: in welke richting zouden zij zich het liefst ontwikkelen? En dan is het zaak om op een zo objectief mogelijke wijze te oordelen wie past in welke rol zonder daarbij verborgen talenten over het hoofd te zien. Natuurlijk doorloop je dat hele proces het liefst zonder veel weerstand, maar in alle rust en met medewerkers die deze verandering vol vertrouwen tegemoet zien. Hoe dan?

Simpel. Volg deze drie tips:

1. Voorkom dat je je eigen vlees keurt omdat (voor)oordelen ongemerkt je keuzes beïnvloeden.

2. Creëer draagvlak. Bijvoorbeeld door een objectieve en onafhankelijke meting uit te voeren. Werknemers leggen zich veel eerder neer bij een professioneel uitgevoerd onderzoek en de conclusies die daaruit rollen. Reden: deze conclusies zijn altijd goed onderbouwd en de profielschetsen zijn in 99 van de 100 gevallen herkenbaar voor de betrokkenen.

3. Zorg voor eigenaarschap en vergroot het vertrouwen door je mensen te betrekken bij wat er staat te gebeuren. Geef uitgebreid uitleg bij elke stap die je zet vóórdat je ‘m zet en vraag hen bijvoorbeeld welke keuzes ze zelf willen maken in hun loopbaan.

Meer weten?

✓ Dit handige filmpje maakt duidelijk wat de nieuwe Omgevingswet precies inhoudt.

✓ Bij Buro Schuite verloopt een onafhankelijke meting op deze manier.

✓ Brandweer Gelderland-Midden wachtte niet langer af en trok Buro Schuite en MH Development al aan de jas voor de opmars naar dit verandertraject. Dat ging zo.

Wij zijn Buro Schuite