Talent analyse

Je krijgt een nieuw functiehuis, gaat een afdeling of de hele organisatie herindelen. Of je  wilt een zogenaamde vlootschouw: een  manier om de aanwezige kennis, talenten en competenties van medewerkers binnen je organisatie in kaart te brengen en deze af te zetten tegen de gewenste kennis, talenten en competenties.

Wat je nu nodig hebt, is zicht op het potentieel van je medewerkers. En antwoord op de vraag hoe je de (loopbaan)ontwikkeling en mobiliteit binnen de organisatie stuurt en stimuleert. Talentmetingen spelen dan een cruciale rol. Waarom? Omdat objectief en kwalitatief advies over en potentieel van medewerkers die zich in dat advies herkennen, enorm stimulerend werkt. Het zet hen aan tot proactief gedrag en het nemen van eigen regie over hun loopbaan.

Bij Buro Schuite brengen we bovendien vaak twee perspectieven in beeld: op zowel individueel als team-/organisatieniveau. Dit geeft veel managementinformatie waar je gericht op kunt sturen. Met onze ervaring en flexibiliteit is een dergelijk assessment vlot te organiseren. En na het uitbrengen van advies sparren we graag met je over de wenselijke vervolgstappen.

Talentmeting als onderdeel van strategische personeelsplanning

Talentmetingen zijn onderdeel van de strategische personeelsplanning. We weten inmiddels allemaal dat succes in de ene opleiding, functie of rol geen garantie biedt voor succes in andere functies of rollen. Hoe kun je dan toch proactief invloed uitoefenen op je eigen loopbaan of de loopbaan van anderen? Heel eenvoudig: met een talentmeting.

Waarom zou je kiezen voor een talentmeting of vlootschouw?

Bij een talentmeting of vlootschouw is het belangrijk om te kijken naar de ontwikkeling van het team. Een team wordt namelijk niet beter wanneer een medewerker zich niet kan ontwikkelen. Maar dat wil niet zeggen dat een team automatisch beter wordt als een medewerker zich verder ontwikkelt.

Bij een vlootschouw of talentmeting draait het dus om de rol van de medewerker binnen de ontwikkeling van het team, niet als individu. Doordat je in de vlootschouw de kennis, talenten en competenties van iedere medewerker in kaart brengt, weet je waar de gaten zitten in het arbeidspotentieel en dus welke kennis, talenten en competenties eventueel nog missen in je team. Alle medewerkers worden ingevuld in een matrix. Dit alles geeft een compleet beeld over hoe de aanwezige kennis, talenten en competenties zijn verdeeld over de verschillende afdelingen en organisatieonderdelen.

Een vlootschouw of talentmeting kan enorme ondersteuning bieden wanneer organisaties een strategische verandering moeten ondergaan, moeten inkrimpen of het ideale team willen samenstellen.

Werkwijze talentmetingen

Bij Buro Schuite voeren we dit proces samen met jouw organisatie uit, waardoor je altijd een sparringpartner hebt over de inrichting van het proces. Want dit soort processen kun je maar één keer goed doen.

Wanneer een organisatie aangeeft meerdere talentmetingen in een afgebakende periode te willen uitvoeren, dan stellen we een programmamanager aan. Want een goede planning en een snelle reactietijd met kwalitatieve opvolging is dan essentieel. We beginnen met de eindresultaten voor ogen: wat moet wanneer gerealiseerd zijn. In overleg stellen we vervolgens de typen assessmentprogramma’s af, de locaties en de deelnemers vast. Veelvuldig contact, een kick off met duidelijke verwachtingen naar iedereen en tussentijdse- en eindevaluaties maken dat dit proces steevast concreet en goed verloopt. Dat moet ook. Want dergelijke projecten zijn spannend en voor zowel de opdrachtgever als de deelnemers die de assessments doorlopen. Dus zorgvuldigheid en betrouwbaarheid staan bij ons hoog aangeschreven.

Zelf- of Potentieel Assessment – Assessmentsoorten – Buro Schuite