Stel, je mag van je werkgever een ontwikkelassessment doen omdat je wilt weten of je in staat bent de volgende stap in je carrière te zetten. Of; je zit nog niet zo lang in een nieuwe functie en je loopt vast in bepaalde werkzaamheden. Dan is een ontwikkelassessment écht een cadeautje. Een geweldige kans om je persoonlijke en professionele ontwikkeling een boost te geven. Natuurlijk pak je die kans met beide handen aan!

Vervolgens doorloop je onder begeleiding van een bureau dat hierin gespecialiseerd is, een traject waarin jouw competenties en ontwikkelmogelijkheden worden vastgesteld. Je krijgt een helder overzicht van wie je bent en wat je persoonlijke- en professionele drijfveren zijn. En je krijgt suggesties voor je verdere ontwikkeling. Maar hierna begint het werk pas écht. Want hoe ga je nu verzilveren wat je zojuist hebt ontdekt? We geven je drie ultieme tips hoe je je – stap voor stap – kunt ontwikkelen tot je volle potentieel. En jouw doel bereiken.

Tip 1 – Maak keuzes in je ontwikkelassessment

Tijdens de gesprekken die ik heb met HR managers en andere professionals, moet ik vaak denken aan een uitspraak van Mohammed Ali: ‘Float like a butterfly. Sting like a bee …’ Een mooi beeld dat boekdelen spreekt. Eigenlijk geldt dit voor iedereen die stappen wil zetten in zijn ontwikkeling. Maak een gerichte keuze in welke competentie je verder wilt ontwikkelen en welke op dit moment nog even niet! Maak niet te grote stappen. Hou het klein. En focus op waar je die ‘klap’ op wilt geven!

Tip 2 – Kijk naar de ontwikkelbaarheid van de competentie

Niet elke competentie is even goed ontwikkelbaar. Bijvoorbeeld de competentie ‘Analyseren’. Die kun je maar tot op zekere hoogte ‘oprekken’ omdat hij nu eenmaal samenhangt met iemands IQ, wat een min of meer vaststaand gegeven is. De competenties ‘Presenteren’ en ‘Delegeren’ daarentegen zijn veel beter ontwikkelbaar. Deze vaardigheden hebben meer betrekking op gedrag en kun je gemakkelijker aanleren en trainen. Maak hierin dus haalbare keuzes.

Tip 3 – Organiseer support

Zorg dat je steun hebt in je werkomgeving bij het ontwikkelen van je competentie. Die nieuwe vaardigheid heb je immers niet in één dag onder de knie. Heb je bijvoorbeeld de neiging om altijd alles zélf te willen doen en wil je de competentie ‘Delegeren’ ontwikkelen? Vraag dan een collega of je manager of hij of zij je hierop wil wijzen en je steunen op het moment dat je in je ‘valkuil’ dreigt te stappen.

Meer weten over onze ontwikkelassessment?

Wil je weten of een ontwikkelassessment iets voor jou is? Bel ons gerust. Dan kijken we samen of dit assessment het beste bij jouw behoefte op dit moment aansluit. Wij zijn Buro Schuite.