Of we het nu leuk vinden of niet; we leven in een prestatiemaatschappij. Dit vraagt naast kennis ook de nodige gedragsvaardigheden van medewerkers. Niet iedere werknemer beschikt hier automatisch over. Kijk maar eens naar de Millennials in jouw organisatie. Deze startende, hoogopgeleide jongeren weten ontzettend veel van ‘nieuwe’ wetenschap zoals Artificial Intelligence. Maar op gedragsniveau hebben ze vaak nog veel te leren. Wat opvalt bij deze groep young professionals, is dat velen al op jonge leeftijd ‘opgebrand’ raken. Assessment psycholoog en coach bij Buro Schuite Maaike D’angremond, legt uit wat hier aan ten grondslag ligt. En wat je als HR Manager kunt doen om young professionals hiervoor te behoeden.

Goed oplosbaar probleem

“Ik zie veel Millennials in de leeftijd van 27 tot 35 jaar met een burn out”, legt Maaike uit. “Veel van deze young professionals zijn ondanks hun jonge leeftijd al opgebrand. Niet zelden vallen ze uit, waarna het nog maar de vraag is óf en wanneer ze op de werkvloer terugkeren. Het gaat me altijd aan het hart om zulke jonge mensen te zien worstelen met problemen die in wezen goed oplosbaar zijn.”

Wat is de oorzaak dat veel young professionals al vroeg in hun carrière opgebrand raken?

“Millennials, zijn opgevoed door de vijftigers van nu”, vervolgt Maaike. “Deze generatie ouders – zowel de vaders als de moeders – werkte fulltime in kantoorbanen. Onder de vlag van quality time met je kind doorbrengen, werden deze kinderen vooral verwend. Ze kregen weinig kritiek en iedere prestatie werd de hemel ingeprezen. Ter compensatie van het gebrek aan echte aandacht en tijd voor het kind. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat hiermee een hele generatie jongvolwassenen is ontstaan die niet opgewassen is tegen het leven in onze prestatiemaatschappij. Het heeft ze simpelweg aan de praktische voorbereiding ontbroken. Het gevolg is een generatie jonge, hoogopgeleiden die maar moeilijk met tegenslag kan omgaan.”

Hoe kun je deze young professionals hierbij helpen?

“Als ik met ze in gesprek ga, merk ik vaak dat ze moeite hebben met zaken als ‘gelijk hebben’ versus ‘gelijk krijgen’. Ook valt op dat ze moeite hebben met het op een toegankelijke manier uitleggen van hun vaak zeer specialistische technische kennis aan oudere collega’s. Bijvoorbeeld aan hun leidinggevende. Het ontbreekt hen aan de nodige gedragsvaardigheden. Belangrijke vaardigheden om je in een organisatie staande te kunnen houden.”

Direct resultaat

“Als je via coaching met deze mensen aan de slag gaat om bepaalde gedragsvaardigheden te oefenen, zie je dat ze de nieuw geleerde vaardigheden vrijwel direct oppakken én toepassen. Dat ‘AHA-moment’ van ‘Dus als ik het zo aanpak, dan lukt het wél!’, vind ik mooi en inspirerend. Het laat ook zien dat het juíst bij young professionals loont om ze in een vroeg stadium coaching aan te bieden omdat dit direct resultaat oplevert.”

Mini coachingssessies

Dit hoeft zeker geen langdurig coachingstraject te zijn. Vaak is het doorlopen van een aantal coachingssessie waarin geoefend kan worden met een acteur op de vaardigheden, al voldoende. De medewerker kan dan in een veilige setting een aantal gedragsvaardigheden oefenen waardoor hij of zij beter toegerust is voor het werken in onze huidige maatschappij. En het mes snijdt aan twee kanten”, besluit Maaike, “want de kennis die Millennials met zich meebrengen, is vaak essentieel voor de groei en ontwikkeling van de organisaties waarvoor ze werken.”

Even sparren?

Wil je meer weten over onze coachingsmogelijkheden voor het ‘oefenen met nieuw gedrag’ voor hoogopgeleide millennials? Bel ons gerust. Dan kijken we samen wat het best bij hen past. Wij zijn Buro Schuite.