Performance management – ook wel prestatiemanagement genoemd – blijft actueel. Al zie je wel dat de benadering inmiddels beter aansluit bij de behoeften van medewerkers en organisaties.

De trend verschuift naar een meer continue en informele vorm, waarbij het jaarlijkse beoordelingsgesprek wordt vervangen door regelmatige gesprekken, feedback en doelstellingen. Dit geeft medewerkers meer controle over hun ontwikkeling en zorgt voor een flexibelere benadering van prestaties. De kerngedachte blijft echter belangrijk: medewerkers helpen bij het optimaliseren van hun prestaties en groei om de doelstellingen van de organisatie te behalen.

Een praktijkvoorbeeld:

Het productieteam van BS Manufacturing Company zat in een negatieve spiraal. Het had te maken met diverse uitdagingen, zoals vertragingen in de productie, kwaliteitsproblemen en stijgende kosten. Ze hadden moeite om concurrerend te blijven in de markt. Teamleider Jan-Willem was ervan overtuigd dat het door middel van performance management mogelijk moest zijn het tij te keren. Hij riep z’n team bijeen om een gezamenlijk stappenplan te bespreken om ervoor te zorgen dat de medewerkers in z’n team hun doelen konden behalen. Maar zich ook konden ontwikkelen, hun talenten benutten en hierdoor konden bijdragen aan het succes van het team. En aan het behalen van de belangrijke bedrijfsdoelstellingen.

Dat deed Jan-Willem aan de hand van Performance Management Interventie:

 1. Doelstellingen en KPI’s: De eerste stap was het definiëren van duidelijke doelstellingen en KPI’s. Het doel was om de productie-efficiëntie te verhogen, de productiekosten te verlagen en de kwaliteit te verbeteren.
 2. Regelmatige evaluaties: Jan-Willem introduceerde een systeem van regelmatige prestatiebeoordelingen, waarbij elk teamlid werd geëvalueerd op basis van de vastgestelde KPI’s. Dit omvatte zowel individuele als teamgerichte doelstellingen.
 3. Feedback en coaching: Jan-Willem gaf z’n medewerkers regelmatig feedback en moedigde hen aan om hun eigen prestaties te evalueren en verbeteringsmogelijkheden te identificeren. Waar nodig werd er coaching en ondersteuning aangeboden.
 4. Ontwikkelingsplannen: Individuele ontwikkelingsplannen werden opgesteld om medewerkers te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig waren om hun prestaties te verbeteren, zoals trainingen en workshops.
 5. Erkenning en beloning: Medewerkers werden op een passende manier voor hun prestaties beloond, niet alleen financieel maar ook door erkenning.

Na de implementatie van dit performance managementprogramma merkte het team van BS Manufacturing Company aanzienlijke verbeteringen op:

 1. De doorlooptijden werden verkort en de productiviteit steeg aanzienlijk. Het team was in staat om meer eenheden te produceren in dezelfde tijd.
 2. Door efficiënter te werken en verspilling te verminderen, werden de productiekosten aanzienlijk verlaagd.
 3. Door meer aandacht te besteden aan kwaliteitscontrole en training, verminderde het aantal productiefouten en klachten van klanten.
 4. Medewerkers voelden zich meer betrokken bij hun werk en waren gemotiveerd om bij te dragen aan het succes van het team.
 5. Medewerkers werden aangemoedigd om hun talenten, vaardigheden en competenties te ontwikkelen.
 6. Als gevolg van deze verbeteringen kon BS Manufacturing Company concurrerender worden in de markt en nieuwe klanten aantrekken.

Een fantastische prestatie van Jan-Willem en z’n team!

Dit laat zien hoe effectief performance management kan leiden tot betere teamprestaties, bij het ontwikkelen van talent van medewerkers. En daardoor kan bijdragen aan het omkeren van de negatieve spiraal in een positieve en betrokken werkcultuur én aan het succes van de organisatie en doelstellingen! Het is een investering die op lange termijn vruchten afwerpt.

Ben je geïnteresseerd hoe je net als Jan-Willem je team naar een hogere prestatie tilt? Lees eens over ons leiderschap assessment gericht op het ontwikkelen van je leiderschapsvaardigheden.

Wij zijn Buro Schuite.