Leiderschap assessment

Van de leiders van vandaag wordt heel wat verwacht. Zij moeten in snel veranderende omgevingen organisaties naar díe stip op de horizon begeleiden, en in staat zijn om moeiteloos te schakelen tussen taak- en mensgericht leiderschap, afgestemd op de situatie. De leidinggevende van vandaag stuurt, coacht, delegeert en faciliteert, vaak ook nog onder tijdsdruk, in de waan van de dag.

Hoe ontwikkel je leiderschap in je organisatie? Dat vergt behoorlijk wat investering, in termen van tijd, exposure en opleiding, waarbij je als organisatie natuurlijk wilt weten of medewerkers op basis van deze investeringen zich ook daadwerkelijk gaan ontwikkelen tot je leiders van morgen. Daarvoor hebben wij het leiderschap assessment ontwikkelt.

Werkwijze leiderschap assessment

Binnen het leiderschap assessment kijken wij naar drie persoonskenmerken: invloed, wendbaarheid en ambitie en leervermogen.

Invloed verwijst naar iemands behoefte om invloed uit te oefenen op mensen en processen en eigenaarschap te nemen over de realisatie van doelen en beoogde resultaten. Wendbaarheid laat zien of iemand open staat voor nieuwe ervaringen én het aanpassingsvermogen heeft om in nieuwe situaties te experimenteren met nog niet eerder vertoond gedrag. Ambitie gaat over iemands intrinsieke motivatie en wens om leiderschapsrollen te vervullen.

Met behulp van een leiderschap assessment brengen we snel en duidelijk in kaart in welke mate deze drie kenmerken bij iemand aanwezig zijn. En zo kun je vandaag inzicht krijgen in wie jouw leiders van morgen zijn. We passen het toe als individueel assessment, maar ook in groepsverband. Dat maakt het assessment onder meer toepasbaar bij een individueel ontwikkelvraagstuk, in het kader van successieplanning of voor de toelating tot een intern Management Development Programma.