Bij de brandweerkazerne in Arnhem komt een melding binnen. In de binnenstad blijkt een auto rondjes te rijden die − al rijdende − drugsafvalwater op straat loost. Op datzelfde moment rukt 20 kilometer verderop een team uit naar een brandende elektrische auto. Niet met een waterslang, overigens, elektriciteit en water gaan niet goed samen. De tijden zijn voorbij dat de brandweer alleen te hulp schoot met hoge ladders om poesjes uit bomen te redden en met waterslangen om gebouwen te blussen. Datzelfde scenario geldt voor de politie; die heeft zich snel moeten specialiseren in cybercriminaliteit. En in de zorg krijgt ambulancepersoneel vaker dan ooit te maken krijgen met extreem geweld op straat.

 

Veiligheidsdiensten moeten zich drastisch hergroeperen.

 

Met de krapte op de arbeidsmarkt, ligt nieuwe kennis namelijk niet op straat, maar moet ze ontwikkeld worden binnen de eigen muren. Introspectie op organisatieniveau. En dus gaan onder andere het MT en HR met elkaar om tafel. Stel, je hebt tien mensen nodig om nieuw beleid te ontwikkelen. Of je wilt in elk team een specialist voor een nieuwe problematiek, zoals corona. In je personeelsbestand zitten 50 mensen. Zeg het maar: wie kies je, vlot, effectief en onderbouwd?

 

Ontbreekt het je aan tijd om alle vijftig personeelsdossiers naast elkaar te leggen, overweeg dan eens een groepsassessment talentenonderzoek. Daarmee breng je snel en gedegen in kaart waar iemands talenten (nog meer) liggen.

 

Ook fijn: je krijgt na afloop geen gedoe en gemor over de uitslag.

 

We mochten dat al doen voor Brandweer Gelderland-Midden, de Politie-Academie en Ziekenhuisgroep Twente. Lees ook ons klantverhaal van de Brandweer Gelderland-Midden op onze website.

Met de output van een assessment til je trouwens niet alleen snel je eigen organisatie naar het hier en nu, maar bind je ook jouw medewerkers aan je organisatie. Zij bewandelen met veel meer inzicht het pad van hun loopbaan en ontwikkelen zich onderbouwd van a naar b. Goed werkgeverschap dus, een niet te onderschatten mooi neveneffect in de huidige markt.

 

Heb je nog vragen over een assessment en/of de mogelijkheden hierbinnen?

Vast wel.

Gewoon even bellen of mailen dus.

 

Wij zijn Buro Schuite