Het moet anders … Je ziet het overal: gemeentes, ziekenhuizen, woningcorporaties en in de bibliotheekwereld; organisatiestructuren en functies veranderen om de zoveel jaar. Verandering lijkt de constante factor! Je hoort je medewerkers al verzuchten: ‘Het moet allemaal wéér anders’ … Nieuwe functieprofielen heb je zo geschreven. Maar het gewenste gedrag moet nog wel ontwikkeld worden. Je kunt natuurlijk bij elke verandering je personeel op training sturen. Op zich een uitstekende keuze. Maar vaak blijkt zo’n ‘in-company training’ duurkoop omdat deze niet aansluit op de leerbehoefte van het individu. Ons advies: ga eerst eens kijken welke talenten uw medewerkers al wel hebben die passen bij de gewenste ontwikkelrichting. En sluit daarop aan met een training die gericht is op de persoonsbehoefte én tegelijk ook op de gewenste verandering en ambitie van uw bedrijf.

Verandering: een voorbeeld

Brandweer Midden Nederland vroeg Buro Schuite een Talentmeting onder hun 55 brandweerlieden te houden. De rol van de hedendaagse brandweer verandert van het controleren op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften, naar de rol van gesprekspartner en adviseur op het gebied van brandveiligheid. Brandweer Midden Nederland stond voor de uitdaging om deze veranderslag te maken. Dit stelde andere eisen aan bijvoorbeeld de adviesvaardigheden van brandweerlieden. De nieuwe functieprofielen waren zo opgesteld. Maar nu moesten de veranderingen nog in de dagelijkse praktijk van de brandweerlieden ingebed worden. Hoe pak je zoiets aan als organisatie?

Weet wat je traint!

Veel organisaties gaan direct over tot het trainen van hun mensen om de gewenste verandering ‘tussen de oren’ te krijgen. Maar dit is vaak een stap te vroeg. Beter is het om eerst eens te onderzoeken bij medewerkers: ‘Waar sta ik en waar zit mijn ontwikkelruimte?’ Dit was ook de aanpak bij Brandweer Midden Nederland. Buro Schuite voerde in korte tijd een Talentmeting uit onder de brandweermannen om te onderzoeken op welke punten zij al een match hadden met het nieuwe functieprofiel. En waar nog ontwikkelkansen lagen. Wat bleek? Veel brandweermannen hadden een hoger functioneringsniveau dan op basis van hun opleidingsniveau werd verwacht. Met andere woorden: ze hadden niet altijd doorgeleerd maar hadden wel degelijk de potentie om door te ontwikkelen. Ook werd duidelijk waarom ze bepaalde gedragscompetenties lastig vonden waardoor er openingen ontstonden hoe dat verder op te pakken. Dat gaf lucht en weer een horizon voor ontwikkeling. Toen deze punten helder waren, hebben we per medewerker een persoonlijk ontwikkelplan op maat gemaakt. Vervolgens hebben we gekeken welke gemene delers er waren binnen de groep. Die bleken er te zijn op het gebied van beïnvloeden, overtuigen en open vragen stellen. Met MH-Development, samenwerkingspartner Buro Schuite, konden we vervolgens vlot en gericht een in-company training ontwikkelen.

Waarderend analyseren & leren

De aanpak door middel van een Talentmeting, bleek een schot in de roos. Want door het meten van iemands talenten, kom je dichterbij de professional. Het effect was dat mensen enorm gemotiveerd waren voor het verandertraject. En dat ze zelf de regie wilden nemen voor hun ontwikkeling. Het succes van deze aanpak zit ‘m vooral in de ontwikkelfilosofie en in de benadering. Start bij wat er al aanwezig is per medewerker want dat geeft inzicht en goede zin in leren (motivatie). Ga dus niet direct praten over: ‘beoordelen’ en ‘trainen’. Bij Buro Schuite maken we graag gebruik van de methode ‘Waarderend Leren’. Daarbij onderzoeken we wat er al aan talent aanwezig is bij iemand en kijken we verder dan alleen de competentie. Zo komen we er regelmatig achter dat medewerkers potentie hebben voor iets maar onzeker zijn of foute aannames maken waardoor ze een volgende ontwikkel stap uit zichzelf moeilijk zetten. Het is een genot om te zien als dat soort blinde vlekken boven komen en we mensen kunnen inspireren om daadwerkelijk vervolgstappen te zetten. Er komt dan veel positieve energie vrij.

Waarderend taalgebruik

Het taalgebruik speelt hierbij een belangrijke rol: geef medewerkers opbouwende, waarderende feedback. Medewerkers waren laaiend enthousiast over deze aanpak en het succes verspreidde zich als een olievlek. Niet veel later stroomden de aanvragen binnen van organisaties die óók een Talentmeting wilden.

Ander gedrag of verandering gewenst? Meten is weten!

Uw personeel trainen is dus zeker een verstandige keuze. Maar kijk eerst naar welke talenten uw medewerkers al in huis hebben. Dat kan vlot, deskundig en flexibel vormgegeven worden. Daardoor raken uw medewerkers intrinsiek geïnteresseerd en gemotiveerd. Het effect is ook dat ze al veel meer bewust zijn van de gewenste verandering omdat deze al min of meer ‘doorleefd’ is. Dat scheelt veel tijd, negatieve energie en geld! Wilt u ook een Talentmeting voor uw afdeling of organisatie? Bel ons gerust. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.