Havenbedrijf Rotterdam stapt over op groene waterstof. Samen met energieleverancier Uniper gaat ze op de Maasvlakte een fabriek bouwen voor de productie van die waterstof. Een forse investering, maar wel één waarmee ze gegarandeerd punten gaat scoren. Topman Allard Castelein van het Havenbedrijf verwacht namelijk met het gebruik van de waterstof de haven klimaatneutraal te krijgen. Ook verwacht hij dat Rotterdam dankzij de fabriek een internationaal knooppunt wordt voor de productie, import en doorvoer van waterstof richting andere landen in Noordwest-Europa.

 

Leiderschap en goede leiders zijn net als waterstof.

Zij brengen jouw organisatie naar die stip op de horizon. Dat is natuurlijk geen rocket science. Er is over geen onderwerp zoveel geschreven als over leiderschap en haar verschijningsvormen, over de voordelen en nadelen van elke vorm en over in welke de situatie je de een of juist de ander zou moeten toepassen. Er is taakgericht versus mensgericht leiderschap, transactioneel versus transformationeel leiderschap, persoonlijk versus netwerkleiderschap. En we kennen allemaal de verschillen tussen het leidinggeven aan mensen of projecten, en hiërarchisch leidinggeven of meer functioneel leidinggeven vanuit de matrix.

 

Inderdaad, volg je het nog?

En om het dan nóg ingewikkelder te maken, verwachten we van goede leiders dat ze moeiteloos weten te schakelen tussen de verschillende stijlen van leiderschap al naar gelang de situatie of het team dat voor hen staat. Logisch dus dat als je je medewerkers wilt laten uitgroeien tot de leiders van morgen, dit het nodige aan tijd en investering vergt. Dan wil je als organisatie natuurlijk wel graag weten of alle inspanningen het beoogde resultaat gaan opleveren. Havenbedrijf Rotterdam stopt haar spaargeld immers ook niet meer in kolencentrales.

 

Maar wie komt dan in aanmerking voor een leiderschapstraining?

Goeie vraag. Bij Buro Schuite scheiden we het kaf van het koren door te kijken naar drie persoonskenmerken: invloed, wendbaarheid en ambitie.

Invloed verwijst naar iemands behoefte om invloed uit te oefenen op mensen en processen en eigenaarschap te nemen over de realisatie van doelen en beoogde resultaten. Wendbaarheid laat zien of iemand open staat voor nieuwe ervaringen én het aanpassingsvermogen heeft om in nieuwe situaties te experimenteren met nog niet eerder vertoond gedrag. Ambitie gaat over iemands intrinsieke motivatie en wens om leiderschapsrollen te vervullen.

Met behulp van een leiderschapsassessment brengen we snel en duidelijk in kaart in welke mate deze drie kenmerken bij iemand aanwezig zijn. En zo wordt ineens heel helder wie op leiderschapsvlak de waterstof van jouw organisatie kan worden. Easy. Peasy.

 

Wij zijn Buro Schuite.