Het is de laatste maanden van het jaar gebruikelijk om alvast een blik te werpen op het blanco jaar dat voor ons ligt. Een domme gewoonte. Dat zouden we veel en veel vaker moeten doen. En bovendien zouden we ook veel verder moeten kijken dan volgend jaar. Wat zijn de grote trends, hoe kunnen we daarop inhaken, wat heeft onze organisatie nodig over 3, 5 of 10 jaar? Nou heeft iedereen recht op z’n eigen hobbels, valkuilen en momenten van glorie en gemak dus de antwoorden daarop verschillen per sector en zelfs per organisatie. Maar er is ook één overeenkomst: je haalt de overkant van de sloot alleen met de juiste mensen aan boord.

 

In ons vorige blog ‘Wie is de steenkool in jouw organisatie en wie de waterstof?’ vertelden we over onze visie op leiderschap. In dit blog duiken we in een aantal sectoren en de bijbehorende ontwikkelingen die enorm veel effect hebben op het type mens dat daarvoor nodig is. [Scrol dus gerust gelijk door naar de sector waarin jij je begeeft. Je mist niks als je de andere sectoren overslaat.]

 

Bouw

#1 De woonwensen van jongere en oudere generaties veranderen. Beiden kiezen bij voorkeur een woning die niet te groot en goed betaalbaar is. Maar vergunningen voor nieuwbouw zijn moeilijk te verkrijgen. Deze ontwikkeling dwingt bouwbedrijven in een spagaat. Enerzijds liggen ze onder vuur omdat ze niet snel genoeg meebewegen met de markt. Anderzijds krijgen ze het door wetgeving simpelweg niet gerealiseerd. Meer dan voorheen moeten leiders een duidelijke visie hebben, kunnen omgaan met tegenslagen, geduld uitoefenen en vaardigheden ontwikkelen om omgeving, overheid en overkoepelende organisaties te beïnvloeden om hun doel te bereiken.

#2 Milieugedreven uitstooteisen kunnen gaandeweg het bouwproces ineens veranderen. Daar soepel op inspelen vraagt van leiders een hoge mate van wendbaarheid, opportunisme en creativiteit.

#3 De combinatie van duurzaam bouwen en klimaatverandering levert veeleisende uitvragen op. Woningen dienen niet alleen kostenefficiënt en duurzaam gebouwd te worden, maar ook toekomstbestendig te zijn en bestand tegen toenemende extreme neerslag en langdurige droogte. Innovatie, ondernemingszin en stressbestendigheid, zijn dan nog maar drie van de vaardigheden die nodig zijn om projecten succesvol aan te nemen en op te leveren.

 

Gezondheidszorg

#1 De samenleving groeit. We zijn met steeds meer en de diversiteit neemt toe. Van leiders in de zorg vergt dit kennis van en inzicht in de uitdagingen waar hun medewerkers mee te maken krijgen, en een stijl van leidinggeven die hen ondersteunt, motiveert en vooral empowered zodat zij duurzaam inzetbaar te blijven.

#2 Door bezuinigingen en tekorten op de arbeidsmarkt verzetten steeds minder mensen meer werk. Stressbestendigheid, veerkracht maar ook grenzen kunnen stellen zijn nu belangrijker dan ooit.

#3 Patiënten worden – gedreven door de prestatiemaatschappij en afrekencultuur – steeds mondiger en assertiever. Dit vergt in toenemende mate weerbaarheid van zorgmedewerkers, iets waarin de huidige en toekomstige leiders  binnen de zorg een cruciale rol spelen.

 

Woningbouwcorporaties

#1 De noodzaak tot duurzaam ondernemen wordt steeds duidelijker. Dit vraagt om implementatie van de energietransitie in jouw organisatie en een verduurzaming van het bestaande woningaanbod. Dit vergt zakelijk en financieel ondernemerschap zonder de verbinding met de organisatie en bewoners te verliezen.

#2 De samenstelling van de samenleving verandert en nieuwe generaties kijken anders naar bezit. Hierdoor wijzigen de wooneisen. Huurprijzen staan onder druk vooral in de grote steden en zijn m,ede onder invloed van Corona sterk aan fluctuaties onderhevig. Concepten als tiny houses en stapelwoningen winnen aan populariteit onder zowel nieuwe als oudere generaties. Naast financieel en zakelijk ondernemerschap vergt dit vooral ondernemerschap in relatie tot innovatie en verandering.

#3 Bewonersgroepen worden meer divers qua culturele achtergrond en zijn steeds mondiger en veeleisender. Dit vergt open en transparante communicatie waarbij gemaakte beslissingen stevig onderbouwd kunnen worden. Ook betrekken van bewonersgeluid in de besluitvorming steeds vroeger in het besluitvormingsproces vergt luistervaardigheden en proactief stakeholdermanagement van de leiders binnen deze sector.

 

Energie

#1 De actuele inzichten over het klimaat hebben grote impact op ons energieverbruik en de wijze waarop wij energie genereren.

#2 Traditionele olie- en gasactiviteiten staan onder druk.

#3 Investeringen in meer duurzame energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en biomassa winnen aan terrein.

 

Deze ontwikkelingen doen ze een groot beroep op het leervermogen, de wendbaarheid en innovatiekracht van de meer traditionele energiebedrijven. Nieuwe spelers op de energiemarkt zijn daarentegen vaak sterk in technische innovaties, maar hebben door sterke en snelle groei moeite hun bedrijfsvoering op orde te krijgen en/of het financieel rendement te waarborgen. Hun Management Teams bestaan veelal uit technisch inhoudelijke professionals die minder kennis en kunde hebben in relatie tot mensgericht leidinggeven, waardoor zij het risico lopen werknemers niet voor langere tijd aan hun organisatie te kunnen binden door middel van motivatie, persoonlijke groei en gestructureerde carrièreontwikkeling.

 

Hulpdiensten en gezondheidszorg

#1 De druk op mensen en de samenleving neemt toe.

#2 Het acteren van hulpverleners is dankzij sociale media steeds zichtbaarder in de maatschappij.

#3 Onder druk van onze prestatiemaatschappij en afrekencultuur neemt de mondigheid en assertiviteit van klanten toe; dit vergt in toenemende mate weerbaarheid van onze hulpdiensten.

 

Deze ontwikkelingen hebben direct invloed op de vereiste kennis en kunde van hulpverleners en hun leidinggevenden. Assertiviteit, veerkracht en weerbaarheid zijn essentiële vaardigheden en vooral de leiders hebben een grote verantwoordelijkheid om een platform te bieden binnen de organisatie die zorgdraagt voor de mentale gezondheid voor hun medewerkers.

 

Onderwijs

#1 Nederland staat internationaal nog steeds in de top van kenniseconomieën. Maar die plek is niet vanzelfsprekend. Het leveren van kwaliteit en prestaties blijft dan ook prioriteit nummer één voor onderwijsinstellingen.

#2 Krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat we steeds vaker over landgrenzen heen kijken. Hierdoor internationaliseert ook het onderwijs en dat heeft weer effect op hoe het onderwijs georganiseerd moet worden.

#3 Studenten worden steeds mondiger. Docenten en het onderwijsondersteunend personeel moeten in staat zijn zowel inhoudelijk als communicatief vaardig daarop te anticiperen en acteren.

 

Het structureren van het onderwijs en leiding geven aan de onderwijsorganisatie zijn slechts twee van de vaardigheden die het management in huis moet hebben. Om de beste nieuwe studenten naar jouw onderwijsinstelling te halen is een uitdagend onderwijsaanbod en goede marketing nodig. Dat eist meer divers leiderschap, dan ooit tevoren.

 

Is jouw glazen bol stuk?

Die van ons ook. Maar we hebben wel goed zicht op wat er speelt in de markt en wat die ontwikkelingen betekenen voor jouw mensen die straks de klus moeten klaren. Kom gerust een keertje sparren.

 

Wij zijn Buro Schuite.