Regelmatig worden we gevraagd mee te denken bij een vlootschouw in het kader van een organisatieontwikkeling of een veranderproces.

We zetten dan het proces op en voeren dit uit, organiseren een kick-off over het doel en de vervolgstappen en voeren talentmetingen uit. Vervolgens geven we gericht advies op zowel individueel als organisatieniveau. Informatie over waar talenten liggen, potentieel en groeifocus is ontzettend waardevol voor strategische personeelsplanning en helpt bij het bepalen van de koers, passend bij je ambities.

Meer weten? Wij zijn Buro Schuite.

#vlootschouw #organisatieontwikkeling #veranderproces #talenten #strategischepersoneelsplanning