We weten allemaal wat ‘games’ zijn. Of omdat we zelf fervente gamers zijn of waren; of omdat we kinderen hebben die gamen, al dan niet met onze goedkeuring. Inmiddels hebben games ook hun intrede gedaan binnen de HR-sector. Zo worden online games ingezet voor het versterken van de employer brand van organisaties, met andere woorden jouw aantrekkelijkheid als werkgever. Hierdoor wordt het aantrekken van nieuw talent een peulenschil. Deze nieuwe vorm van assessment heet “gamified assessment”.

Gamified assessments worden steeds meer toegepast in de selectie van nieuw personeel en de ontwikkeling van bestaande medewerkers. Door het gamified karakter van assessments neemt de engagement, ofwel de betrokkenheid, van kandidaten toe. Dit verkleint de kans op vroegtijdig uitval tijdens selectieprocedures. Bovendien blijkt uit onderzoek dat gamified assessments veel minder gevoelig zijn voor gender- en cultuurspecifieke verschillen. Daarmee kun je met gamified assessments ook invloed uitoefenen op de diversiteit binnen je organisatie.

In de ontwikkeling verlagen gamified assessments de drempel om eens goed in de spiegel te kijken, en creëer je naast buy-in ook energie en momentum richting de benodigde ontwikkelinspanningen. Bovendien kun je in gamified assessments de kandidaten direct van feedback voorzien, waardoor je gedurende een assessment inzicht krijgt in de snelheid en het gemak waarmee zij deze feedback toepassen. Een mooie meting van zogenaamde ‘learning agility’.

Ook binnen Buro Schuite gaan wij binnen onze assessment- & coaching praktijk naast de reguliere tools gebruik maken van gamified assessments. Zo hebben wij via AON Assessment Solutions, onze nieuwe testuitgever, de beschikbaarheid over ‘smartPredict’ – een aantal cognitieve uitdagingen in spelvorm om inzicht te krijgen in logisch redeneren, rekenvaardigheid, complexe planningsvaardigheden en ‘executive attention’ – de mate waarin managers snel en goed kunnen schakelen tussen verschillende taken & verantwoordelijkheden. ‘ChatAssess’ geeft ons de mogelijkheid om samen met jou een game te ontwikkelen waarin zowel cognitieve-, persoonlijkheids-, en gedragsaspecten van een kandidaat in kaart kunnen worden gebracht.

Wil je meer weten of heb je interesse in een gamified assessment? Neem dan contact op via office@buroschuite.nl of 0570 – 76 92 21.