High Potential Assessment

Vraag jij je als manager weleens af wat je managementinspanningen opleveren? Wil jij je tijd besteden aan die medewerkers die je het meest opleveren? Als manager is de return op je managementinspanningen het hoogste bij high potentials. High Potentials beschikken over díe eigenschappen waardoor zij zich in relatie tot hun collega’s versneld kunnen ontwikkelen.

Werkwijze high potential assessment

High Potentials hebben drie kenmerken met elkaar gemeen: leervermogen, wendbaarheid en ambitie.

  • Leervermogen: beschikt iemand over voldoende intellectuele vaardigheden om zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken?
  • Wendbaarheid: staat iemand open voor nieuwe ervaringen en beschikt hij/zij over het aanpassingsvermogen om nog niet eerder vertoonde vaardigheden te ontwikkelen?
  • Ambitie: heeft iemand de behoefte om zich verder te ontwikkelen en is diegene bereid om hier risico’s in te nemen?

Er is pas sprake van een high potential wanneer al deze kenmerken aanwezig zijn. Maar die kenmerken zijn niet altijd even zichtbaar. Wij hebben daarom het High Potential Assessment ontwikkeld. Dit assessment richt zich op het in kaart brengen van alle drie kenmerken: het leervermogen, de wendbaarheid en de ambities van medewerkers. We passen het toe als individueel assessment, maar ook in groepsverband. Dat maakt het assessment onder meer toepasbaar bij een individueel ontwikkelvraagstuk, in het kader van successieplanning of voor de toelating tot een intern Management Development Programma. Dit assessment richt zich dus niet op functie-specifieke gedragscompetenties, maar op de onderliggende kenmerken die bepalen in welke mate een kandidaat in staat is om zich in de praktijk versneld te ontwikkelen. Deze meting kan ook in combinatie met een selectie– of ontwikkelassessment worden uitgevoerd.