Over de kracht van waarderend leren

Jij – ja, we bedoelen jou persoonlijk – jij hebt je als een malle ontwikkeld het afgelopen jaar. Sta je daar wel eens bij stil? Je switchte van werkplek, moest thuis een geheel nieuwe organisatie optuigen, was leerkracht voor je kinderen en een halve mantelzorger voor familie en/of buren die met klachten in bed lagen en je leerde in no time hoe je je online staande moest houden. Chapeau.

Met trots terugkijken op wat je allemaal hebt bewerkstelligd is heel belangrijk. Ook op de werkvloer. Trots motiveert, stimuleert en inspireert. Ze zorgt ervoor dat je doorzet, je actief opstelt en misschien zelfs de lat nog wat hoger durft te leggen. Trots komt van binnenuit, maar om je trots te kunnen voelen zijn ook complimenten van anderen nodig. Helaas ontbrak het in de afgelopen periode nogal eens aan informele, spontane gesprekjes en daardoor nam het aantal complimenten drastisch af.

Een gemis. Omdat wij in de ontwikkelbusiness zitten en bij vele organisaties mogen binnenkijken, zien we het gebeuren en weten we precies wat wel werkt en wat niet werkt.

 

Nog zoiets.
Je hoort altijd: mensen hebben weerstand tegen verandering. Je reinste kletskoek.

Mensen willen best veranderen, maar het is de toon die de muziek maakt. In die verandering moet de focus liggen op de positieve dingen die je hebt bereikt in plaats van op wat moeilijk gaat of ging of zelfs mislukt(e). Maar kijk eens terug? Welke nieuwe vaardigheden heb je geleerd en hoe ga je die toepassen?

Dát is de kracht van waarderend leren.

Waarderen wat je kan, biedt perspectief. Kijk je alleen naar wat niet is gelukt in het afgelopen jaar, dan ben je je vooral bewust van wat je niet kan en kom je in een negatieve spiraal. Doe je dat andersom en kijk je naar wat wél is gelukt, dan vergroot dat de kans dat je die goede dingen straks ook meeneemt als je weer naar kantoor gaat. Wat helpt, is simpelweg vragen om een compliment. Spannend misschien, maar heel waardevol. En heb ook oog voor de kwaliteiten van je collega’s en spreek dat uit. Of doe het samen met collega’s en bespreek wat het corona-jaar jullie heeft opgeleverd.

Waarderend leren biedt veel ruimte voor energie en groei. We zien het ook bij onze coaching en assessments. Stilstaan bij wat al wel lukt, geeft goede zin in ontwikkeling. Ons advies: zet je waarderende bril op als je kijkt naar jezelf en naar je team. Zeker in die eerste 30 dagen waarin je weer terugkeert naar kantoor.

 

Meer weten over waarderend leren? Stop deze dan zeker in je vakantiekoffer:

  • Het waarderend leren werkboek – Appreciative Inquiry in de praktijk van Robbert Masselink en Jelmer IJbema.
  • Waarderend veranderen – Appreciative Inquiry in de dagelijkse praktijk van managers Saskia Tjepkema, Luc Verheijen en Joeri Kabalt.

Fijne vakantie!

Wij zijn Buro Schuite.