Potentieel assessment / Zelf assessment

Studeer je nog en vraag jij je af welke vervolgopleiding of baan het beste bij je past? Of ben je al aan het werk en vraag jij je af in welke richting jij je volgende stap wilt en kunt gaan zetten? Heb jij medewerkers in je team waarvan je je afvraagt wat zij nog meer in hun mars hebben? Of ben je bezig met strategische personeelsplanning? We weten inmiddels allemaal dat succes in de ene opleiding, functie of rol geen garantie biedt voor succes in andere functies of rollen. Hoe kun je dan toch proactief invloed uitoefenen op je eigen loopbaan of de loopbaan van anderen? – heel eenvoudig: met een potentieel assessment of een zelfassessment.

Werkwijze potentieel assessment

Binnen een potentieel assessment vindt uitgebreid online persoonlijkheids- drijfveren- en cognitief onderzoek plaats. Op basis hiervan brengen wij iemands ontwikkelpotentieel in kaart in relatie tot een twintigtal generieke gedragscompetenties.

In het potentieel assessment lichten wij deze resultaten toe in een interview en gaan wij samen met de kandidaat gericht op zoek naar de betreffende ontwikkelvragen. Wij leggen de resultaten van het onderzoek vast in een schriftelijke rapportage, waarin we bovendien gericht antwoord formuleren op de gestelde ontwikkelvragen en een aantal concrete tips geven om de beoogde ontwikkeling te realiseren. Het onderliggende onderzoek bij dit assessment vindt online plaats; het interview kan zowel online als fysiek plaatsvinden.

Eventueel kan een potentieel assessment worden gecombineerd met 3600-feedback om vanuit de vergelijking van het aanwezige potentieel met het huidige vaardigheidsniveau nog gerichter ontwikkeldoelen te kunnen stellen.

Werkwijze zelfassessment

In het zelfassessment kiest een kandidaat op voorhand 5 gedragscompetenties waarop hij of zij extra toelichting op wenst tijdens de terugkoppeling van de assessment psycholoog. Na afloop van deze terugkoppeling ontvangt de kandidaat een schriftelijke rapportage waarin de resultaten op elk van de 20 gedragscompetenties worden weergegeven inclusief een aantal concrete ontwikkeltips.

Onze zelfassessments vinden volledig online plaats.