Als je je laat coachen dan heb je een belangrijk besluit genomen om actief te groeien in je persoonlijke effectiviteit.

Wij starten altijd met het in lijn brengen van de doelen. Aan het einde van de reis sluiten we af met een driegesprek; dat wil zeggen met de coachee, de leidinggevende en de coach. Dit gesprek is heel belangrijk. Hierin bespreken we het geleerde van de coaching in de werkpraktijk en wat er nodig is van elkaar om de ontwikkeling gaande te houden.