Het bemensen van organisaties is jarenlang een vrij reactieve taak geweest: er deed zich een situatie voor en daar werden vervolgens de juiste mensen bij gezocht. Voor een objectieve check ondergingen de bewuste medewerkers een assessment. Inmiddels realiseren veel organisaties zich dat als zij snel willen schakelen, ze op ieder moment moeten weten hoe hun workforce eruitziet. En zo verschuift het zwaartepunt bij HRM steeds meer van reactief naar proactief. Vraagt de markt om een snelle, tactische beslissing, dan weet jij precies wie je waar neerzet om de koers te wijzigen om daarna met volle kracht vooruit te kunnen. Een schaakmeester is er niks bij.

Strategisch personeelsmanagement noemen we dat.

Op basis van mogelijke scenario’s en met inzicht in je werkkapitaal (ver)plaats je doordacht én snel de medewerkers in je organisatie. En omdat je precies weet waar ieders sterke kanten liggen én je medewerkers dat ook weten van zichzelf, zorgt zo’n move eerder voor instemmend geknik dan fronsende wenkbrauwen.

Het betekent wel dat je dus op voorhand al in kaart brengt waar welke talenten liggen. Zo’n assessmenttraject ‘zonder urgentie’ roept echter bij je werknemers wel enkele vraagtekens op. Is er stiekem een reorganisatie op stapel? Of die vragen nou weerstand of een gezonde spanning opleveren:

onze ervaring is dat met een waarderende benadering de rust terugkeert.

We weten allemaal als professionals dat er dingen zijn die we beter of juist minder goed kunnen. Dat is ook helemaal prima zo lang daar maar respectvol mee wordt omgegaan en dat je omgeving je waardeert als mens in de volle breedte, met al je talenten en valkuilen. Bij een assessmenttraject is die waardering dan ook superbelangrijk. Daarom houden wij bijvoorbeeld altijd een uitgebreide intake. We bellen van tevoren, niet alleen over inhoudelijke dingen, maar ook om te informeren: hoe voelt dit voor jou, wat kunnen we voor je doen om je te laten ontspannen, want we willen jou zien zoals je bent. Ook tussentijds en na afloop blijven we in gesprek: in welke mate was de kandidaat in staat om zijn kwaliteiten te laten zien? En als dat niet gelukt is: hoe kwam dat dan en wat dat zegt over hem/haar en wat valt daarvan te leren? Mensen die na de intake nog met gespannen bekkies binnenkomen, gaan steevast met een lach op hun gezicht weer weg. Ze zijn gezien en gehoord, hebben kunnen laten zien wie ze zijn én weten waar hun kracht zit. Het maakt ze gemotiveerder op de werkvloer.

Nog een pluspunt van strategisch personeelsmanagement: het grote plaatje krijgt vorm.

Wanneer je de talenten en het type gedrag van jouw workforce in beeld hebt, wordt een rode draad duidelijk. Die draad zegt veel over de organisatiecultuur. Strookt dit met wie je wil zijn? Zo ja, hoe houden we dat vast en zo nee, wat moeten we veranderen? Stof tot nadenken dus. Maar daar houden schaakmeesters wel van.

Wij zijn Buro Schuite.